fbpx

ARIELI AMIRA

שמחנו למתג מחדש את משרד יועצי המס המוכר בתל אביב, אריאלי – אמירה.
ליווינו את עמית, הבן של בעלי המשרד באיפיון ערכי המותג ובמיתוג העסקי המחודש לעסק בן יותר מ – 30 שנה.

התהליך כלל איפיון מותג, עיצוב לוגו, עיצוב ניירת משרדית ומוצרי דפוס ועיצוב והקמת אתר תדמית.
להקים אתר אינטרנט לעסק כל כך ותיק זו משימה לא פשוטה, נדרשת מאיתנו הרגישות והתבונה על מנת לדעת לקרוא את ערכי המותג עליו מבוסס העסק ולאסוף את המידע מכל הנוגעים לדבר. לכן, כחלק מתהליך העבודה, ראיינו את בעל העסק ואת בנו, שאלנו שאלות מכווינות והקשבנו לסיפורים שלהם, למה שהופך אותם למי שהם ועוד ואת כל המידע שאספנו, לקחנו איתנו לסבב של ישיבות צוות פנימיות שבסופן הצלחנו לגבש את הזהות המיתוגית של אחד המשרדים המוכרים בתל אביב.

 

ARIELI AMIRA

שמחנו למתג מחדש את משרד יועצי המס המוכר בתל אביב, אריאלי – אמירה.
ליווינו את עמית, הבן של בעלי המשרד באיפיון ערכי המותג ובמיתוג העסקי המחודש לעסק בן יותר מ – 30 שנה.

התהליך כלל איפיון מותג, עיצוב לוגו, עיצוב ניירת משרדית ומוצרי דפוס ועיצוב והקמת אתר תדמית.
להקים אתר אינטרנט לעסק כל כך ותיק זו משימה לא פשוטה, נדרשת מאיתנו הרגישות והתבונה על מנת לדעת לקרוא את ערכי המותג עליו מבוסס העסק ולאסוף את המידע מכל הנוגעים לדבר. לכן, כחלק מתהליך העבודה, ראיינו את בעל העסק ואת בנו, שאלנו שאלות מכווינות והקשבנו לסיפורים שלהם, למה שהופך אותם למי שהם ועוד ואת כל המידע שאספנו, לקחנו איתנו לסבב של ישיבות צוות פנימיות שבסופן הצלחנו לגבש את הזהות המיתוגית של אחד המשרדים המוכרים בתל אביב.

 

דילוג לתוכן